Rozmýšľaš nad povolaním ASC?

Ako sa stať spolupracovníkom?

Keď vnímaš, že ťa Boh volá k takémuto povolaniu, isto o tom povedz saleziánovi, saleziánke alebo spolupracovníkovi vo svojom stredisku. Pokiaľ chceš patriť do nášho strediska, môžeš našej miestnej rade napísať aj mail. Formácia zväčša trvá dva roky. Počas nej sa môžeš viac zoznámiť so saleziánskou rodinou, nadviazať osobné vzťahy so spolupracovníkmi a prehĺbiť svoj život viery. Spolupracovníkom sa staneš zložením prísľubu (po schválení žiadosti miestnou a provinciálnou radou.). Vtedy musíš mať minimálne 18 rokov. Prísľub nie je rehoľný sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. Ide o morálny prísľub dennodenne nasledovať Projekt apoštolského života (PAŽ), ktorého základ definoval don Bosco v roku 1876. Spolupracovníci nemajú žiadne povinné špeciálne modlitby ani pobožnosti. V duchu svätého Františka Saleského sa usilujú premeniť celý život na modlitbu a vo svete sprítomňovaťcharizmu dona Bosca.

 

Načo je prísľub?

Nie každý, kto je „saleziánsky nadšenec“, má automaticky patriť do združenia. Ide o celoživotné povolanie od Pána. Prísľub by sme mohli nazvať verejným predsavzatím. Týmto krokom k Bohu spolupracovník dostáva množstvo milostí a požehnanie pre seba i celú svoju rodinu. Chcel to takto don Bosco. Byť spolupracovníkom teda nie je len záležitosťou momentálneho nadšenia, ktoré o rok, dva, tri vyprchá. Práve s týmto môže mať problém mladý človek. V neskoršom veku hľadá priestor na duchovný rast, nedarí sa mu, a tak sa postupne vzďaľuje od saleziánskeho života, ktorý mu bol blízky v čase, keď pravidelne fungoval v saleziánskom stredisku. Tomuto odcudzeniu a samote mladých na ceste viery sa chcel don Bosco vyhnúť. Je tiež rozdiel byť so saleziánmi kámoš a pomáhať im pri aktivitách a iné byť súčasťou tejto veľkej rodiny a podieľať sa na tom istom poslaní. Veľmi vzácnymi výhodami sú pravidelne ponúkané duchovné aktivity a stretania sa s ľuďmi, ktorí žijú rovnaké životné hodnoty a vychovávajú deti podľa toho istého preventívneho systému.