Naše stredisko

Počiatky združenia saleziánov spolupracovníkov v Košiciach

Pod vplyvom duchovného oživenia v roku 1968 silnela v mladých ľuďoch túžba vytvárať kresťanské spoločenstvá. Mnohí z nás už počas strednej a vysokej školy spoznali tajných rehoľníkov i diecéznych kňazov, ktorí nás povzbudzovali k aktívnemu duchovnému životu. Naše spoločenstvo vzniklo z mladých manželských párov, ktoré prišli do Košíc za pracovnými príležitosťami, prípadne tu aj študovali na vysokých či stredných školách. Tak Duch Svätý vzbudil a vytvoril spoločenstvo, v ktorom nás formovali tajní saleziáni. 

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku vzniklo v roku 1980.

Naše spoločenstvo v roku 1982 dostalo ponuku pripraviť sa na vstup do Združenia. Postupne sa prví ašpiranti zoznamovali so saleziánskou charizmou a tiež s povolaním a poslaním saleziánov žijúcich vo svete. Tri manželské páry pod vedením don Pivarníka a jeden manželský pár pod duchovným vedením don Špaldoňa absolvovali rok formácie. Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. decembra 1983 zložili prísľuby do Združenia saleziánskych spolupracovníkov. Hlavným celebrantom skromnej a tajnej slávnosti bol don Václav Kocian. Prísľub sa konal počas svätej omše v byte u dona Pivarníka na Nešporovej ulici v Košiciach.

Prvými saleziánskymi spolupracovníkmi v Košiciach sa vtedy stali manželia Mária a Ján Richnavskí, Magdaléna a Julián Tomaštíkovci, Naďa a Štefan Demeterovci, Beáta a Alojz Terebovci.

Dnes je v Košiciach viac ako 70 spolupracovníkov.

 

 

 

 

 

 

Stredisko funguje v Košiciach na dvoch miestach - na Troch hôrkach a na Kalvárií. 

Vedieme stretká, organizujeme manželské večery, rodičovské večery, mediálne večery, vedieme mladých k hudbe i divadlu, sú medzi nami učitelia, lekári, právnici a rôzne iné zamestnania. Každý sa do apoštolátu zapája podľa svojich darov a možností. Niektorí viac v skrytosti (modlitbou či obetou utrpenia), iní napríklad verejne pôsobia v rozličných oblastiach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických či politických. A to všetko saleziánskym spôsobom, ktorý je charakteristický radosťou, láskavosťou, rodinným duchom a láskou k mladým.

 

Spolupracovníci sú druhou loďou, lebo lov je taký veľký, že treba rozmnožiť apoštolské sily, aby sa mohli zachytiť tí, ku ktorým nás Pán posiela.“ don Dermek SDB (Úryvok z jeho kázne pri prvých prísľuboch slovenských ASC v roku 1980.)

  

>>> Rozmýšľaš aj ty nad povolaním ASC?