Kto sme

 

Sme saleziáni spolupracovníci (ASC), ktorí patria do strediska Košice (Tri hôrky + Kalvária). Združenie saleziánov spolupracovníkov je celosvetové združenie na spôsob tretieho radu. 

 

Čo znamená skratka ASC?

Združenie saleziánov spolupracovníkov = Associazione Salesiani Cooperatori (predtým ZSS, COO, ACS)

 

Z histórie nášho vzniku

Don Bosco (1815 – 1888), zakladateľ saleziánskeho diela nadchol mnohých mladíkov, kňazov i laikov pre dielo záchrany mládeže. Najmä po založení oratórií, do ktorých prichádzalo množstvo chlapcov, bola každá pomoc vítaná – či učiť katechizmus, pomáhať vyučovať vo večerných školách, pomáhať nájsť prácu tým, čo prišli z väzenia, alebo jednoducho plátať šaty, pomáhať variť, asistovať pri hrách… Plnili rôzne úlohy a všeobecne sa im hovorilo dobrodinci, podporovatelia alebo spolupracovníci Spoločnosti sv. Františka Saleského. Najväčšou a príkladnou postavou spolupracovníčky oratória bola matka Margita – matka dona Bosca, ktorá svoju starobu prežila v službe svojmu synovi a chlapcom.

 

SDB, FMA, ASC

Don Bosco mal od počiatku túžbu založiť Spoločnosť, ktorá by združovala kňazov, rehoľníkov i laikov žijúcich vo svete. Túto myšlienku včlenil i do Stanov kongregácie sv. Františka Saleského (1859), ale táto myšlienka bola na tú dobu taká nová, že ak chcel, aby boli Stanovy schválené, musel kapitolu o začlenení laikov vypustiť. Tak vznikla rehoľná Kongregácia sv. Františka Saleského určená pre záchranu chlapcov a Inštitút Dcér Márie Pomocnice kresťanov (1872) určenú pre záchranu dievčat.

Don Bosco sa však nevzdal a po období hľadania založil pre laikov Združenie na spôsob tretieho rádu s tým rozdielom, že ich zameraním nebude iba cvičenie sa v nábožnosti, ako to bolo zaužívané v tretích rádoch (napríklad u františkánov), ale činný život v službe lásky blížnemu. Skutočnosťou sa to stalo 9. mája 1876 po schválení pápežom Piom IX.

Dnes saleziáni spolupracovníci žijú a pracujú po celom svete a je ich viac ako 30-tisíc.

 

Normálny život v normálnom svete

Aj keď názov môže zavádzať, salezián spolupracovník nie je to isté ako salezián dona Bosca. Spája nás však tá istá charizma. SDB a FMA žijú saleziánskeho ducha ako rehoľníci. ASC ho vnášajú do sveta svojich rodín, práce a všade, kde pôsobia. 

Don Bosco vysvetľuje: „Keď sa stanete saleziánmi spolupracovníkmi, môžete pokračovať vo svojom riadnom zamestnaní, vo svojich rodinách a žiť, akoby ste skutočne boli v saleziánskej kongregácii.“

 

Čo robíme?

Možno ani neviete, že Slovensko patrí ku krajinám s najbohatším zastúpením spolupracovníkov. Momentálne je nás totiž viac ako 1 000. A aký je náš apoštolát? Vedieme stretká, organizujeme tábory, pripravujeme duchovné cvičenia. Spolupracujeme so všetkými zložkami saleziánskej rodiny na Slovensku. Venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Každý sa do apoštolátu zapája podľa svojich darov a možností. Niektorí viac v skrytosti (modlitbou či obetou utrpenia), iní napríklad verejne pôsobia v rozličných oblastiach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických či politických. A to všetko saleziánskym spôsobom, ktorý je charakteristický radosťou, láskavosťou, rodinným duchom a láskou k mladým.


→ Zaujímavosti:

Na Slovensku vzniklo združenie v roku 1980 vo Zvolene. Momentálne na Slovensku nájdete 28 spolupracovníckych stredísk a v nich vyše 1000 členov.

Každé stredisko má prideleného delegáta (kňaza SDB alebo sestru FMA).

Prvou blahoslavenou saleziánkou spolupracovníčkou je mladá Portugalčanka Alexandrina Maria da Costa (1904 – 1955).